Átjelentkezés

Kedves Hallgató!

Ha más intézményben van hallgatói jogviszonya, úgy lehetősége van arra, hogy tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folytassa.

Ha Ön  jelenleg a mi intézményünk hallgatója, akkor lehetősége van kart, szakot, telephelyet, változtatni.

Ennek eljárási rendje, hogy kérelmet nyújtson be az induló félév előtt az alábbi határidőkkel:

 • A  tavaszi félévre való átjelentkezés: December 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak első napja)
 • Az őszi félévre való átjelentkezés: Június 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak utolsó napját követő hét utolsó munkanapja).

Az átjelentkezés menete:

 • az átjelentkezési eljárás díja 5.000Ft

ezt minden jelentkezőnek fizetnie kell az átjelentkezési kérelem benyújtásakor, melyről az átutalási igazolást csatolni kell a benyújtott kérelemhez

 • tantárgyelismerési díj 4.000Ft/tantárgy

ezt minden jelentkezőnek fizetnie kell az átjelentkezési kérelem benyújtásakor, melyről az átutalási igazolást csatolni kell a benyújtott kérelemhez

Átjelentkezési kérelem (mely tárgyelismerési táblázat is egyben) az oldal alján található és tölthető le.

 • Ha más intézményből jön Karunkra, akkor ennek megfelelően az „Intézményünkön kívüli jelentkezők táblázatát” kell benyújtania.
 • Ha jelentkezéskor is intézményünk hallgatója, akkor az „Intézményen belüli jelentkezési táblázatot” kell benyújtania.

Ha külső intézményből jön és kiválasztotta Karunkon azt a szakot, melyen folytatni szeretné tanulmányait, kérjük, a GTK/Oktatás fül alatt található szakok leírásánál (az oldal alján található) MINTATANTERV-ből válassza ki azon tárgyakat, melyeket szeretne kiváltani a hozott (már tanult) tárgyaival és töltse fel a táblázat jobb oldalára.

Mellé, a táblázat bal oldalára töltse fel a hozott (elfogadtatni kívánt) tárgyait, mellyel Ön szerint kiváltható a nálunk oktatott tantárgy (ezekhez kell csatolnia a tantárgyleírásokat).

Ha Ön intézményünk hallgatója, akkor a táblázatba az eddig teljesített tárgyait kell beírnia, de csak azokat, amelyekből érdemjegyet szerzett (kivéve, ha adott tárgyból, csak aláírás volt a teljesítés feltétele. Ez esetben az aláírást is fel kell tüntetnie). Fontos, hogy elégtelen érdemjegyű tantárgyakat ne töltsön fel a táblázatba!

Az így kitöltött kérelmet kell benyújtania, melyhez az alábbi dokumentumokat kell még mellékelnie:

 1. hallgatói jogviszonyigazolás (2 hétnél nem régebbi, mindenkinek)
 2. hitelesített tárgylista vagy kreditigazolás (saját intézményünk hallgatóinak)
 3. a beszámítandó tárgyakról hitelesített indexmásolat, vagy kreditigazolás (külső intézményből jelentkezőknek)
 4. a beszámítandó tárgyakról hitelesített tantárgytematikák (külső intézményből jelentkezőknek)
 5. befizetési bizonylat 5.000,- Ft szolgáltatási díj befizetéséről (mindenkinek)
 6. befizetési bizonylat az elismertetni kívánt tárgyakról 4.000Ft/tantárgy
 7. Számlakérési nyilatkozat (külső intézményből jelentkezőknek)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előírt dokumentumok bármelyikének hiányában nem áll módunkban kérelmét befogadni és elbírálni!

 

Külső intézményből jelentkező hallgatóknak az 5.000 Ft szolgáltatási díj és a 4.000Ft/tantárgy befizetésének rendje az alábbi:

A lap alján található számlakérő nyilatkozatot kell kitöltve visszaküldeni az alábbi címre:

jager.eva@fh.szie.hu

 (fontos, hiányosan kitöltött számlakérő nyomtatványt nem áll módunkban ismételten bekérni, befizetés nélkül sajnos érvénytelen az átjelentkezés, ezért kérem, szíveskedjenek figyelmesen kitölteni).

Az átjelentkezőnek a nyomtatvánnyal nincs több teendője.

Az Egyetem Számviteli Osztálya kitöltött adatok alapján kiküldi majd a jelentkező részére a számlát. A kézhez kapott számla ellenértékét kell ezek után az alábbi egyetemi számlaszámra befizetni:

10032000-00282826-00000000;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve……………>>, átjelentkezési díj GTK  33 S 039901

Amint a befizetés megtörtént, egy átutalási igazolást kell küldeni ismételten az alábbi e-mail címre:

jager.eva@fh.szie.hu

Csak ezek után tekinthető teljesítettnek az átjelentkezés ezen feltétele.

 

Intézményen belüli hallgatónknak abban az esetben, ha nem igényel Áfá-s számlát, mivel rendelkezik hallgatói jogviszonnyal intézményünkben (a Szent István Egyetemen), a Neptun rendszeren keresztül kell utalnia és arról kell az átutalási igazolást becsatolnia a kérelméhez.

Ebben az esetben az alábbi számlaszámra kell utalnia intézményünk hallgatójának:

10032000-00282826-01120008;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve………………….>>, Neptun kódja

 

Intézményünkön belüli hallgatónknak, az alábbi módon kell befizetnie a költségeket, amennyiben Áf-s számlát szeretne igényelni befizetéséről:

Automatikus Céges számla generálása. A saját hallgatói Neptun web felületén be tudja állítani a költségtérítési díj befizetőjét, majd a Számlák menüpontban kinyomtatni az elkészült céges számlát.

Ha igényelt már Áfa-s számlát, akkor a korábban felvitt partner szervezetek ellenőrzésnél kell igényelni: Pénzügyek--> Beállítások-->Szervezetek menüpont alatt.

Ha Áfa-s számlát először igényel, akkor az új partner szervezet felvitelénél kell igényelni:- Pénzügyek --> Beállítások --> Szervezetek . "Új saját szervezet"  „új saját szervezet felvétele” gombra kattintva van lehetőség, ezután a Pénzügyek -> Befizetés menüpontban már hozzá tudja rendelni a Befizetőt az adott tételhez.

 A befizetendő kiírt tételek sor végén  a + gombra kell kattintani, a felugró menüben - Befizetőt kiválasztani, befizető típusánál pedig a Szervezetet.

Jelölje be az „átutalásos számlát kérek” négyzetet, majd kattintson a mentés gombra.

A mentés gomb hatására az elektronikus számla azonnal elkészül. A felületen elkészült elektronikus számla csak e-mailben kérve módosítható.
FONTOS: Ha céges számlát kér, akkor a befizetés a Központi bankszámlaszámra kell, hogy történjen, nem a gyűjtőszámlájára.
 

10032000-00282826-00000000;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve……………>>, átjelentkezési díj GTK  33 S 039901

 

Számla letöltés folyamata, saját webfelület Pénzügy/ Számlák A kiírt tételen állva a sor végén található a számla formátum PDF vagy ZIP fájl formában, arra kattintva lehet letölteni a számlát és eljuttatni a befizető cégnek, aki a hallgató helyett rendezi a költséget. A ZIP fájlban van egy XML formátumú belső fájl, amely tartalmazza az időbélyeget az elektronikus aláírás adatait, és a tanúsítványt. (A tanúsítványt az www.e-ellenorzes.hu weboldalon tudják ellenőrizni.)

A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes!

 

A kérelem és a csatolt iratok benyújtásának rendje:

Az iratokat nyomtatott formában szükséges benyújtani az alábbi címre,

Külső intézményből jelentkezők:

SZIE GTK BKH
(Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Budapesti Képzési Hely)
Dr. Káposztáné Jáger Éva
1135 Budapest
Szent László út 59-61. fsz.: 2-es iroda

 

Fontos!

E-mail-ben is kötelező a jelentkezési táblázatot (csak a táblázatot) írható formában eküldeni a

jager.eva@fh.szie.hu e-mail címre!

 

Intézményünk hallgatói: saját igazgatási ügyintézőjüknek adhatják le, illetve eljuttathatják iménti címre is a jelentkezésüket, de

 E-mail-ben is kötelező a jelentkezési táblázatot (csak a táblázatot) írható formában eküldeni a

jager.eva@fh.szie.hu e-mail címre!

 

Várjuk jelentkezésüket!

Letöltések: