Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

A szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit.

A duális képzés során az elméleti képzés az egyetemen, míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik. A duális formában tanuló hallgatók a képzés során az egyetemi/főiskolai anyagon túl lényegesen több tapasztalatra tesznek szert, munkaerő-piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók lehetőségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információkat talál a www.dualisdiploma.hu, illetve a felvi.hu oldalon, a Felvételi felsőoktatási tájékoztató, Képzési sajátosságok menüpont alatt (https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018K/6_kepzesi_sajatossagok/61_dualis_kepzes).

A karunkon folyó duális képzésekről az Oktatás menüpontban, az egyes szakoknál olvasható részletes tájékoztató: