Gyorsmenü

Gazdaság és jog hallgatói konferencia

A Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke 2018. május 7-én harmadik alkalommal rendezte meg a Gazdaság és jog című workshopot és hallgatói konferenciát.

Dr. Kovács László tanszékvezető a programot megnyitó köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a hallgatók a konferenciára elkészített prezentációjukban és tanulmányukban nem elvontan vizsgálják a két nagy szféra, a gazdaság és a jog kapcsolatát, hanem konkrétan, úgy, ahogy a gazdasági élet szereplői, munkavállalók, fogyasztók, vállalkozók, érdekképviseletek vagy az állami jogalkalmazók azokkal találkoznak.

A konferencia lehetőséget teremt a hallgatók számára az igényes szakmai munkára, és a tudományos munkához vezető út egyik állomásaként is szolgálhat. A program jó alkalom arra, hogy a résztvevők a szélesebb közönség előtt mutassák be előadói képességüket, és szerezzenek tapasztalatot.

A konferencia nyitóelőadását a Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék oktatója, dr. Csákay Zoltán mestertanár tartotta „Az Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR) jelentősége a munka világában” címmel. Az előadó e téren szerzett tapasztalatai alapján a szabályozás bonyolultsága ellenére közérthetően foglalta össze a munkáltatók adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos május 25-én hatályba lépő uniós elvárásokat. A nem csak szakmai értelemben vett szélesebb közönség érdeklődésére is számot tartó előadást számos gyakorlati példa színesítette. Az előadóhoz intézett kérdések igazolták, hogy az adatvédelem mindennapi életünk fontos részévé vált.

A program megnyitását követően a konferencia két szekcióban folytatta munkáját.

A földszinti rektori tanácsteremben az I. szekció keretében a munkajog és foglalkoztatás, a turizmusjog és igazgatás, valamint a gazdasági büntetőjog és a szerzői jogvédelem témaköreiből tizenegy előadás hangzott el. Az előadásokat tanszéki oktatókból és meghívott vendégekből álló szakmai bizottság (Prof. Dr. Szilágyi Tivadar, dékánhelyettes, Urbánné Malomsoki Mónika, kari TDT-elnök, Dr. Szira Zoltán egyetemi docens, dr. Csákay Zoltán, dr. Kovács László) értékelte. Ebben a szekcióban Lotz András Vendéglő a KisBíróhoz jogi vonatkozásban, Gömöri Júlia A fiatal nők helyzete a munkaerőpiacon, valamint Varga Júlia Földforgalmi akadálypálya a zsebszerződések érvényesíthetősége előtt című előadása bizonyult kiemelkedőnek.

A GTK kari tanácsteremben a II. szekció programjában agrárgazdasági- és igazgatási, valamint turizmusjogi és igazgatási témakörök szerepeltek. Az elhangzott tizenegy előadást e helyütt is szakmai bizottság (Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens, Dr. Vinogradov Szergej, egyetemi docens, Orlovits Zsolt adjunktus és dr. Csegődi Tibor László tanársegéd) értékelte. A szekcióban a legjobbnak Tatár János A védjegyek szerepe a bioélelmiszerek piacra juttatásában, Suplicz Adrienn Az általános forgalmi adó csökkentésének hatása a sertéságazatban, valamint Ludányi Zita Támogatási intézkedések a szőlő- és borágazatban című előadásai bizonyultak.

Mindkét bizottság oktatói elismeréssel nyilatkoztak az előadások általános színvonalával és a hallgatók felkészült fellépésével kapcsolatban.

Prof. Dr. Szilágyi Tivadar gondolatai zárták a konferenciát. A GTK tudományos dékánhelyettese annak a reményének adott hangot, hogy az előadók közül többen a tudományos élet és az egyetemi szféra megbecsült tagjai lesznek a jövőben. Arra ösztönözte a jelenlévő hallgatókat, hogy idén novemberben vegyenek részt a kari Tudományos Diákköri Konferencián. A professzor úr az elhangzott előadások színvonalát méltatva a legjobbnak ítélt munkák készítőinek felajánlotta, hogy továbbfejlesztett dolgozataik megjelenhetnek a Pro Scientia Ruralis, csíkszeredai kiadású online nemzetközi tudományos folyóiratban.

A Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék külön köszönetet mond Urbánné Malomsoki Mónikának a GTK Tudományos Diákköri Tanács elnökének, valamint Dr. Ugrósdy György intézetigazgató úrnak a program megvalósításához nyújtott támogatásukért.

A konferencia tanulmánykötete az alábbi honlapon érhető el: https://elearning.szie.hu/pluginfile.php/150171/mod_resource/content/1/Gazdas%C3%A1g%20%C3%A9s%20Jog%20Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf.

A rendezvény az NTP-HHTDK-17-0036 "SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben" című projekt támogatásával valósult meg, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

CsatolmányMéret
PDF icon gjkonf_program_2018.pdf153.36 KB
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia
Gazdaság és jog hallgatói konferencia