Gyorsmenü

Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia

A KJMI Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke 2017. május 2-án második alkalommal rendezte meg a Gazdaság és Jog című workshopot és hallgatói konferenciát.

Dr. Kovács László tanszékvezető a programot megnyitó köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a konferenciának kettős célja van: egyrészt a hallgatók számára lehetőséget teremt az igényesebb szakmai munkára, és ezzel a tudományos munkához vezető út egyik állomásaként szolgál. Az egyes előadások írásbeli összefoglalójával szemben támasztott formai előírások a tudományos művekre vonatkozó követelményekkel egyeznek meg.

A konferencia másik célja a szélesebb nyilvánosság előtti szakmai szerepléshez szükséges kommunikációs tapasztalatok, képességek megszerzése, erősítése, a prezentálás mint műfaj gyakorlása.

A konferencia nyitóelőadását dr. Horváth Mihály, az OTP Hungaro Projekt Kft. vezető tanácsadója tartotta. Az előadó a közigazgatási szférában és a versenyszektorban szerzett tapasztalataira is építve foglalta össze a joggal és a gazdasággal szemben támasztott egymástól eltérő elvárásokat - igazságosság vs. hatékonyság -, és konkrét példákkal is illusztrálva mutatta be a két rendszerrel szembeni követelmények összeegyeztetésének elmaradása miatti hátrányos következményeket.

A program megnyitását követően a konferencia két szekcióban folytatta munkáját.

A földszinti Rektori Tanácsteremben az I. szekció keretében az üzleti jog és fogyasztóvédelem, a vállalkozás és foglalkoztatás, valamint a földtulajdon és földhasználat aktuális kérdéseit vizsgáló témakörök szerepeltek. A szekcióban elhangzott 15 előadás közül az előadásokat értékelő bizottság a Csabai Ádám és Haaz Róbert Szerzői jogérvényesítés az internet korában, Kapás György Ádám Hollandia mezőgazdasági vállalkozási formái, valamint Szabó Petra Egy mezőgazdasági vállalkozás szétválása a haszonbérelt földterületek megtartása érdekében című előadásait ítélte a legjobbnak.

A GTK Kari Tanácsteremben a II. szekció programjában ágazati szakigazgatási, az állattartás és élelmiszer előállítás szabályozási, valamint az agrár-szakigazgatás egyes kérdéseihez kapcsolódó témakörök ismertetésére került sor. A szekcióban 14 előadás hangzott el, amelyből három előadást díjazott, illetve három előadást különdíjban részesített az előadásokat értékelő bizottság. Díjat kapott Ádám Krisztina és Boros Fruzsina Zsófia Az ökológiai gazdálkodás szabályozásának hatása a Zsámboki Biokert Kft. működésére, Szamek Dóra A terápiás lovas szolgáltatók szabályozása és helyzete, valamint Salga József Madárinfluenza miatt elrendelt intézkedések a baromfiágazatban című előadása. Különdíjban részesült Tóth Alexander József mint a legjobb teljesítményt nyújtó elsőéves hallgató A házi sajtgyártás jogi és gazdasági háttere című előadásával. Szakszerű előadásmódjáért részesült különdíjban  Fodor Martin, aki A hegyközségi szabályozás változásai a történelmi borvidéki területeken címmel tartott prezentációt. Ugyancsak különdíjban részesült érdekes témaválasztásáért Darvasi Dávid János Jogszabályi változások a faanyag-kereskedelemben tárgyú előadásáért.

Az összesen 42 hallgató részvételével lezajlott esemény során 29 színvonalas előadás hangzott el.  Külön örvendetes, hogy idén először a hallgatói konferenciára nem csak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról, hanem Sós Vivien, Lipták Dorina, valamint Gábor Réka és Novák Boglárka személyében a Mezőgazdaság-és Környezettudományi Karról is érkeztek előadók.  

Mindkét bizottság oktatói elismeréssel nyilatkoztak az előadások általános színvonalával és a hallgatók felkészült fellépésével kapcsolatban.

A Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék külön köszönetet mond dr. Horváth Mihálynak nyitóelőadásáért és az előadásokat értékelő munkájáért, Urbánné Malomsoki Mónikának, a GTK Tudományos Diákköri Tanács elnökének a program előkészítésében és megszervezésében nyújtott aktív közreműködéséért, Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, a Közgazdasági Tanszék egyetemi docensének szekció-elnöki és Dr. Szilágyi Tivadar dékán-helyettesnek az előadásokat értékelő munkájáért.  

A konferencia tanulmánykötete az alábbi honlapon érhető el: http://elearning.szie.hu/mod/resource/view.php?id=116870

A szakmai előadás és a konferencia az NTP-HHTDK-16-0069 "SZIE GTK TDK programjainak megvalósítása a 2016/17. tanévben" című projekt támogatásával valósult meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog – workshop és hallgatói konferencia