Gyorsmenü

Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia

A KJMI Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke 2019. április 29-én negyedik alkalommal rendezte meg a Gazdaság és Jog című hallgatói konferenciáját.

Dr. Kovács László tanszékvezető a programot megnyitó köszöntőjében többek között hangsúlyozta, hogy a konferencia az azon részt vevő hallgatók számára jó lehetőséget teremt az igényes szakmai munkára. A felkészülés során szerzett módszertani és szakmai ismeretek segítséget nyújtanak a szakdolgozatok elkészítéséhez, és van, akinél a tudományos munkához vezető út egyik állomásaként is szolgálnak. A konferencia alkalmat kínál arra is, hogy a hallgatók szélesebb közönség előtt mutassák meg előadói, prezentációs képességüket. Mindemellett fontos az az alkotói folyamat, amely eredményeként a prezentáció, és annak írásbeli összefoglaló tanulmánya elkészül. A témakör kiválasztása, források gyűjtése, szakirodalom tanulmányozása, önálló mikrokutatások elvégzése, a gondolatok megfogalmazása, újrafogalmazása, a témavezető oktatóval történő folyamatos konzultáció biztosítják, hogy a részt vevő hallgatók bővítsék ismereteiket, használják, aktivizálják képességeiket.

A hagyományoknak megfelelőn a konferencia plenáris ülése nyitóelőadással folytatódott. Az idei évben Dr. Kiss Erzsébet közjegyzőhelyettes „A közjegyző szerepe és feladatai a jogászi hivatások közöttcímű előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az előadó bevezető gondolataiban összefoglalta a közjegyzőség történeti kialakulását és hazai történetét. Ezt követően részletesen beszélt a közjegyző alapvető feladatairól, főbb működési területeiről és azokról a helyzetekről, amikor célszerű közjegyzőhöz fordulni. Külön kitért a közjegyzői okirat és a gazdasági, üzleti életben nagy jelentőséggel bíró biztosítéki okiratok jelentőségére.

A nyitóelőadást követően a konferencia két szekcióban folytatta munkáját.

A földszinti Rektori Tanácsteremben az I. szekció keretében vállalkozási jog, munka- és társadalombiztosítási jog, rendészeti jog és szerzői jogvédelem kérdéseit vizsgáló témakörök szerepeltek. A szekcióban elhangzott 10 előadás közül a szekcióelnökség az alábbiakat értékelte a legjobbaknak:

  • Tóth Alexander József (GVAM BSc III.): Gazdaságátadás és öröklés a generációváltás előtt álló családi gazdaságokban
  • Bátonyi Anett (TV BA II.): A „party-turistákat” érintő legfontosabb rendészeti jogszabályok, különös tekintettel a romkocsmák üzemeltetésére
  • Téglásy Zsigmond (GVAM BSc III.): A gyülekezési joggal kapcsolatos szabálysértési és büntetőjogi tényállás összehasonlítása a gyülekezési jog gyakorlása tükrében
  • Miskoff Bence (KM BA II.) „Az illegális letöltések és a streaming szolgáltatások kapcsolata” című prezentációjáért különdíjban részesült.

A GTK Kari Tanácsteremben a II. szekció programjában az agrárjog és –igazgatás,

a turizmusjog és –igazgatás, valamint a környezetjog egyes kérdéseihez kapcsolódó témakörök ismertetésére került sor. A szekcióban 9 előadás hangzott el, amelyekből a szekcióelnökség három előadást minősített kiemelkedőnek:

  • Décsei Renáta Judit (GVAM BSc III.): A cukorrépa-termesztők szerződéses kapcsolatrendszere a feldolgozóiparral
  • Pintér Regina (TV BA II.): A légitársaságok eljárási gyakorlata kártérítési ügyekben
  • Horváth Tamara (GVAM BSC III.) A megújuló energiaforrások környezetjogi szabályozása Magyarországon

Neumann Zita (MKK KM BSc III.) „Az inert hulladékok mennyiségi növekedésének és elhelyezésének egyes kérdései” című előadásáért különdíjban részesült.

Mindkét bizottság oktatói elismeréssel szóltak az előadások általános színvonalával, a hallgatók felkészült fellépésével kapcsolatban. A konferenciaértékelő záróeseményt követően a program oldott hangulatú beszélgetéssel fejeződött be.

A Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék köszöni a programon részt vevő hallgatók munkáját és részükre további sikereses tanulmányokat kíván. Ugyancsak köszönjük a programon és a konferencia-elnökségben részt vett kollégáink aktív közreműködését.

Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia
Gazdaság és Jog - workshop és hallgatói konferencia