Kari Felvételi Bizottság

A bizottság feladata a karon meghirdetett képzésekkel összefüggő felsőoktatási felvételi eljárás lefolytatása. Ennek keretében különösen

  • a felsőoktatási felvételi eljárás előkészítésével, a szakok meghirdetésével
  • a mesterképzésbe jelentkezők előzetes kreditbeszámításával
  • a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolításával
  • a ponthatárok megállapításával - vonalhúzással
  • a felsőoktatási felvételi eljárás zárásával
  • a pótfelvételi eljárással
  • a külföldi állampolgárságú hallgatók számára meghirdetett idegen nyelvű képzések felvételi eljárásával kapcsolatos tevékenységben.

(A Bizottság működésének szabályozását bővebben lásd a mellékelt ügyrendben)

A Bizottság tagjai

Elnök:

Tagok:

Titkár: