Agrár-mérnöktanár MA

Kedves leendő Hallgatónk!

Az agrár szaktanárképzés hatvan éves múltra tekint vissza. Az egyetem jogelődje (MAE) 1950-ben indította el a szaktanárok pedagógiai felkészítését. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a bolognai rendszerhez igazodva 2010. szeptemberében indította el az Agrár-mérnöktanár diplomát adó képzést. E kiadványunkkal szeretnénk az Ön minél alaposabb tájékozódásához hozzájárulni, s egyben ajánlani is képzésünket, amennyiben: érdeklődik a pedagóguspálya iránt, s gazdagítani kívánja, társadalomtudományi, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismereteit.

Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik

 • a jövőben szerepet kívánnak vállalni a fiatal szakemberek elméleti és gyakorlati képzésében,
 • szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a moduláris és a kompetencia alapú szakmai képzés kérdéseiről,
 • meg kívánják ismerni a nevelés és az oktatás új, aktív tanulást támogató módszereit, oktatásszervezési formáit,
 • érdeklődnek a felnőttképzés, a távoktatás, az e-learning pedagógiai, andragógiai kérdései iránt. 

Ajánljuk ezt a képzést Önnek,

 • ha komolyan érdekli a jövő nemzedékének a sorsa,
 • ha elég erőt érez magában, hogy aktívan bekapcsolódjon az elmaradott régiók felzárkóztatásába,
 • ha rendelkezik empátiával, s készségesen felvállalja a jövő nemzedékének nevelését.

Ajánljuk a képzést

 • a korábban főiskolai végzettséget szerzett műszaki-, mérnöktanároknak, az egyetemi végzettséget szerzett agrármérnököknek, mezőgazdasági gépészmérnököknek a végzettségi szint növelése, vagy a szakterületi ismereteik megújítása céljából,
 • azoknak akik, BSc szintű szakmai tanulmányaik után bővíteni kívánják szakmai ismereteiket és új ismereteket kívánnak szerezni a pedagógia tudományának területén.

Dr. Khademi-Vidra Anikó
egyetemi docens, szakvezető

 

Agrár-mérnöktanár mesterképzési szak

Szakképzettségek:

 • Tanári (4 félév) Agrármérnöktanár (mezőgazdaság)
 • Tanári (4 félév) Agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész)
 • Tanári (4 félév) Agrármérnöktanár (élelmiszer)
 • Tanári (4 félév) Agrármérnöktanár (kertészet- és parképítés)

 

Képzési terület: pedagógiai
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (400.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

A képzés célja olyan agrár-mérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására. Olyan szakemberek képzése, akik az agrárszakképzés területén szakképzettségüknek megfelelően képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén.

A képzés rövid tartalma: A képzés erősen gyakorlatorientált, széles elméleti bázis alapozza meg a tanári felkészítést, amely arra törekszik, hogy Önnek megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítést nyújtson a mindennapi iskolai nevelő-oktató munkában. Tanulmányaik során megismerik a nevelés- és oktatástudomány korszerű irányzatait és eredményeit, elsajátítják az informatikával és know-how-val támogatott vezetési és oktatásszervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását, megismerik a nevelő-oktatómunka során felmerülő problémákat, a lehetséges megoldási módokat, elsajátítják a képzés szakképzettségének megfelelő alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit a gyakorlati pedagógiai munkában megismerik a munkaerő-piac és a szakképzés alapvető összefüggéseit.

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Másodéves koromban hallottam a tanárképző szakról, és már a felvételi is izgalmas volt. Olyan teszteket kellett kitölteni, melyek önmagukban is kihívást jelentettek, kíváncsi voltam, hogy mit tudok! Vonzó volt, hogy az ötéves egyetemi képzés alatt két diplomát tudok szerezni, a több lábon állás lehetősége már akkoriban is vonzó volt. Aztán angolt tanítottam egy általános iskolában, ahol a felvételinél kérdezték, hogy van-e legalább mérnöktanár diplomám? Akkor már volt. A tanárképzős tárgyak színesítették a tantárgyak palettáját, így lett igazán egyetemi a képzés, hiszen itt oktatásszervezéstől a neveléstanig, pszichológiától a kommunikációig sok mindennel megismerkedhettünk. A legnagyobb kaland pedig a hospitálás és a szakközépiskolai vizsgatanítás volt. Az egyetem oktatójaként a megszerzett ismeretek jelentős segítséget nyújtanak a mindennapi egyetemi munkámban, de a terepgyakorlatok és a terepi kutatások végzése során is.”

Dr. Centeri Csaba
egyetemi docens, talajvédelmi szakértő, mérnöktanár
SZIE MKK KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: (28) 522-000/3630, illetve (28) 521-128
Fax: (28) 522-992
E-mail: khademi.vidra.aniko@szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2018/19. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: