Ellátásilánc-menedzsment MSc (régi neve:Logisztikai menedzsment MSc)

Kedves Leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem különböző karain és szakjain már több mint 25 éve elkezdődött a logisztikaoktatás és -kutatás. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a felhalmozott tapasztalatokra és tudásra alapozva 2010-ben indította útjára a Logisztikai menedzsment mesterképzési (MSc) szakot (új neve Ellátásilánc-menedzsment), amely az elmúlt években sikeresen működött. A négy félév időtartamú, nappali és levelező tagozatos képzésben a magas szintű elméleti ismeretek vállalati kapcsolatokra épülő, gyakorlatorientált tudásbázissal ötvöződnek, ugyanakkor az elmélet iránt mélyebb érdeklődést mutató hallgatók a tanszéki kutatásokba is bekapcsolódhatnak. Ennek köszönhetően a tanulmányok befejezése után a sokoldalú ismeretekkel felvértezett hallgatók logisztikusként a gazdaság és a közszféra bármely területén elhelyezkedhetnek. A megszerzett ismeretek szilárd alapot és elegendő tudást biztosítanak a pályakezdéshez, később az új eljárások, módszerek, technikák, stb. befogadásához. Reméljük tájékoztatónk felkelti az érdeklődését, és hamarosan a hallgatóink között üdvözölhetjük.

Dr. Gyenge Balázs
egyetemi docens, szakvezető

 

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak:

Szakképzettség: okleveles logisztikai menedzsment
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

A vállalatok idő-alapú versenyben működnek, mert „az idő pénz”. A hasznos és jó minőségű termék ma már önmagában kevés, a vevő azt azonnal és az adott helyen szeretné elérni. Emiatt a logisztika stratégiai jelentőségűvé vált. Ugyanakkor a folyamatok egyre inkább átlépik a vállalati határokat: az új típusú (horizontális és vertikális) partnerkapcsolatok, valamint a tevékenységek kiszervezése miatt hálózatokat alkotó vállalatok között kell az áru- és információáramlást „menedzselni”. Az értékesítés hagyományos útjaink bedugulása miatt a kereskedelemben egyre fontosabb szerepet kapnak az új alternatív értékesítési formák, pl. az e-kereskedelem, ahol a termékek néhány kattintással a globalizált világ bármely pontjáról elérhetővé vállnak. A jövő logisztikai vezetőinek ezekre a kihívásokra is fel kell készülniük.

A képzés célja:

A cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált logisztikai rendszer működését és összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat összekötő ellátási láncok irányítására. Ehhez a termékek és szolgáltatások áramlását realizáló tevékenységek (szállítás/fuvarozás, készletgazdálkodás, telephely megválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelés-feldolgozás, vevőkiszolgálás, stb.) integrált szemlélete szükséges. Emellett a végzett szakemberek a megszerzett elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek legyenek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére is. Végül a képzés megteremti annak lehetőségét is, hogy a hallgatók tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

 

Egy volt hallgató véleménye:

"Az a tapasztalatom, hogy az egyes vállalatok már szinte csődbe jutnak, s még mindig nem veszik észre, hogy a baj oka a logisztikai szemléletmód hiánya. Egy cégvezető számára ma már elengedhetetlen a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátási lánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatok ismerete. A logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési, elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásai"t, vagy az informatika nyújtotta lehetőségeket ismerni azonban ma már kevés: ezek gyorsan változnak, amire reagálni kell, sőt: proaktívan kell cselekedni. A Szent István Egyetem logisztikai képzése élvezetes módon adott számomra modern, rugalmas ismereteket és vezetői készségeket."

Kremmer László, PMP
MBA hallgató(SZIE)

 

„Az esettanulmányok vitái nyújtották a legnagyobb intellektuális kihívást számomra. Már egy éve dolgozom egy szolgáltató vállalatnál. (Már a harmadik interjúm sikeres volt). Szakmai problémáim során is gyakran bevillannak az egyetemi esettanulmányok: látom mennyire igaz, hogy egy-egy problémának több „jó” megoldása is létezik. Az egyetemi csoportmunka-feladatok is előnyösek számomra a jelenlegi munkakörömben.”

Csepregi Annamária
2009-ben végzett hallgató

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: (28) 522-000/1451
E-mail: gyenge.balazs@szie.hu
 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: