Marketing MSc

Kedves Leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a marketing felsőoktatási képzés mindhárom szakaszával rendelkezik. A magyar Akkreditációs Bizottság indításra elfogadta 2005-ben a Kereskedelem és Marketing alapszakot (BA), illetve 2007-ben a Marketing mesterszakot (MSc). A Kereskedelem és Marketing BA és a Marketing Msc képzését a Üzleti Tudományok  Intézete irányítja. A SZIE GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola keretében Marketing PhD alprogram működik. A SZIE-re jelentkező hallgatók felsőoktatási tanulmányaik mindhá-rom szintjét BA, MSC, PhD egy intézményben végezhetik el.

A Marketing MSc négy szakiránnyal rendelkezik: Marketing stratégia és tervezés, Logisztika és ellátási lánc menedzsment, Marketingtudás és információmenedzsment, Üzleti kommunikáció szakirányok. A képzés 4 féléves időtartamban, nappali és levelező tagozaton folyik.

Dr. Papp János
egyetemi docens, szakvezető

 

Marketing mesterképzési szak:

Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

Tíz indok, amiért érdemes a SZIE GTK Marketing MSc mesterszakját választani:

  1. Több mint 20 éves egyetemi tapasztalat a marketing MSc szintű képzés területén, nagyszámú sikeres hallgatói karrier.
  2. A szakmai közvélemény a SZIE GTK marketing képzését a legjobb három közé sorolja. Közvetlen oktatói és hallgatói kapcsolat jellemző.
  3. A szakvezető Marketing Intézet oktatóinak több mint 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik (közgazdász, pszichológus, informatikus), amely a minőségi képzés alapját képezi.
  4. A marketingkutatás, módszertan és információs rend-szerek elméleti és gyakorlati oktatásában megszerzett többéves tapasztalat (hazai, EU kutatási programok, vállalati K+F megbízások).
  5. Gyakorlatorientált képzés tárgyi feltételei magas színvonalúak (Marketingkutatási labor, számítógéppel támogatott oktatást segítő Tanulmányi Információs Rendszer). Széleskörű nemzetközi hallgatói csereprogramok működnek.
  6. Az oktatáson kívüli szakmai tevékenység feltételei magas színvonalú (Tudományos Diákköri Munka, Marketing Hallgatói Klub).
  7. Az egyéni képesség (kompetencia) mérésére épülő oktatásfejlesztés és ahhoz kapcsolódó személyre szóló tanácsadás.
  8. Az Egyetem jelentős kulturális, történelmi és nemzeti tradíciókkal rendelkező városban, tiszta levegőjű, zöld és egészséges környezetben található.
  9. Budapesthez való földrajzi közelség, a szomszédos megyékből való gyors és olcsó elérhetőség.
  10. Széles körű szabadidős lehetőségek (sport, kulturális, vallási és civil szervezetek).

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Olyan komplex tudásra, ismeretanyagra, de főként kemény kitartásra tettem szert, amely nélkülözhetetlen ebben a mai felgyorsult világban.”

Sánta Sándor
vezérigazgató
Bonbonetti Kft.
SZIE-GTK, marketing szakirány, 1997

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: (28) 522-000/1985
E-mail: Papp. Janos@szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/2018. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: