Regionális és környezeti gazdaságtan MA

Kedves leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2008-tól elindította az Okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtani szakon diplomát adó képzést, melyet ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a gazdaság-, a környezet és a térségek problémáinak kezeléshez kapcsolódó tudományok iránt, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének, mely a doktori végzettség megszerzésének lehetőségét is biztosítja, akár a Szent István Egyetemen belül, vagy más egyetemeken. Naprakész információt kaphatnak intézetünk (Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet) által koordinált Regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak tantervéről, szakirányairól, felépítéséről.

Dr. Káposzta József
egyetemi docens, szakvezető

 

SZIE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

Szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezetgazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismeretek birtokában alkalmasak e szakmai terület sokoldalúan képzett diplomás szakembereivé válni. Önálló és irányító munkaköröket képesek betölteni a regionális tudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban közigazgatással, turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben. Alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, a természetvédelem, a turizmus és a vállalkozások területén jelentkező regionális tudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Alkalmazási szintű ismereteik révén alkalmasak a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magán-, valamint az akadémiai szférában a feladatok megoldására. A képzés 4 félévből áll. A hallgatók területfejlesztési szakirányon szakosodhatnak.

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Az egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán megszerzett szakismeret és gyakorlati tapasztalat kiváló alapja szakmai döntéseimnek, és hozzájárul mindennapi sikereimhez.”

 Csonka Tibor
ügyvezető igazgató, OTP Bank NyRt.
Mikro- és Kisvállalati Igazgatóság
SZIE-GTK, regionális gazdaságtani szakirány, 2002.

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28)-522-000/1907
E-mail: kaposzta.jozsef@szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu, valamint www.rgvi.gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: