Vezetés és szervezés MSc

Kedves leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2008. évtől indult el a Vezetés és Szervezés MSc szak üzletviteli tanácsadás, valamint emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányon. A képzés elindítása óta eltelt néhány év tapasztalata alátámasztja korábbi elképzeléseinket, miszerint a magán- és közszférában átalakulás figyelhető meg mind a vállalatot érintő kihívásokat, mind az erre szükséges vezetői reakciókat illetően.

Feladatunknak tartjuk, hogy a Hallgatóinkat e megváltozott körülményekre felkészítsük, és olyan eszköztárat biztosítsunk számukra, amely alkalmzásával lehetőség nyílik számukra az adott helyzetben a lehető legjobb döntések meghozatalára. A képzés során megismert menedzsment, valamint vezetési technikák, és stratégiák ötvözésével a hozzánk jelentkezők az adott szervezet igényeinek megfelelő vezetővé válhatnak. Ezért helyezünk kiemelt hangsúlyt, hogy Hallgatóink készségfejlesztő tréningeken is részt vegyenek, ahol az előadásokon elhangzott technikák magas szintű elsajátításra van lehetőség.

Bízunk benne, hogy e gondolatok felkeltették érdeklődését, valamint egyeznek saját elképzeléseivel. Ez esetben már csak a zárszó várat magára: tisztelettel várjuk hallgatóink soraiba!

Dr. Poór József
egyetemi tanár, szakvezető

 

A képzési cél: A vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzés rövid tartalma: Már megint és még több elméleti ismeret? Ugyan! Ez maga a gyakorlati tudás, kiváló tanáraink mellett a legjobb vezető szakemberektől és menedzserektől.

  • Hiszen tanulmányaik során a hallgatók megismerik a vezetés- és szervezéstudomány, valamint gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
  • Elsajátítják a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;
  • Megismerik a szervezetek működése során felmerülő problémákat és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozásra irányuló módszereket;
  • Elsajátítják a képzés szakirányának területén az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

Szakirányok:

  • Üzletviteli tanácsadás (Business Consulting)
  • Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human Resource Management and Organization Development)
  • Információmenedzsment

 

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Szakképzettség:
Képzési terület:
Képzési helyszín: Budapest, Gödöllő, Békéscsaba
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

Volt hallgatónk véleménye:

„2009-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Vezetés és Szervezés mesterképzési szakán. Ez az időszak az alapképzés befejeztével, egyfajta útkeresés volt számomra. A kérdés egyszerű volt: miként tudom a jövő összetettségét kezelni? A válasz ennél nehezebb. A Vezetés és Szervezés képzés egy eszközt nyújtott nekem. A két év alatt olyan rendszerezett ismeretekre tettem szert, melyek nem csak azt eredményezték, hogy a szak képzési tervében megfogalmazott célokat elérjem, hanem hogy lehetőségeimet felismerjem és talán a legfonto-sabb, önmagamat megismerjem. Hogy stílszerű legyek és egy vezetési filozófiával éljek: Végső soron mindenkinek csak egy embert kell vezetnie, saját magát. Ha erre képes, mások is követni fogják.És hogyan tovább? A végső válasz még várat magára, de azt hiszem, az eddigi eredmény magáért beszél. 2011-től a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola hallgatójaként írom e sorokat és remélem, e sorok olvasói közül többen is követni fognak ebben.”

Kollár Péter
PhD hallgató

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Postai cím: 2100 Gödöllő,Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2644
E-mail: Hodjan.Tamara@szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2018/19. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT