Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

Kedves leendő Hallgatónk!

A Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2008-tól elindította a Vidékfejlesztési agrármérnöki diplomát adó képzést, melyet ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a gazdaságtudományok, a vidéki térségek problémáinak kezeléshez kapcsolódó tudományok iránt és magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének, mely a doktori végzettség megszerzésének lehetőségét is biztosítja, akár a Szent István Egyetemen belül, vagy más egyetemeken. Naprakész információt kaphatnak intézetünk (Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet) által koordinált Vidékfejlesztési agrármérnök MSc mesterszak tanterveiről, szakirányairól, felépítéséről.

Dr. Tóth Tamás
egyetemi tanár, szakvezető

 

A vidékfejlesztő és agrármérnök képzés mindenek előtt agrár, gazdasági, menedzsment, vidékszociológiai, valamint területfejlesztési ismeretekre építve a fenntartható fejlődés és a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, azok megvalósításának menedzselésére és a folyamatok monitoringjának végzésére lesz alkalmas.

A széleskörű menedzsment- és vidékfejlesztési megalapozás kiváló lehetőséget teremt egyrészt a különböző munkakörülményekben történő isme-ret-adaptálásra, másrészt a specializáció révén egy-egy területen történő intenzív elmélyülésre.

Munkahelyként a saját és társas vállalkozások, szövetkezetek, pénzintézetek, biztosítótársaságok, önkormányzatok, a szakigazgatás hivatalai, szaktanácsadó szervezetek határozhatók meg, ahol a fenti tevékenységeket alapvetően közép és felsőszintű vezetői beosztásban képesek ellátni. Ezeket a képességeket az uniós programok – ide értve a Nemzeti Fejlesztési Tervet – megvalósítása során is kiválóan lehet kamatoztatni.

 

Egy volt hallgató véleménye:

„A képzés során megszerzett tudás és gyakorlati tapasztalat megalapozta szakmai karrieremet és biztos hátteret nyújtott Európai Uniós és egyéb szakmai döntéseim meghozatalánál.”

Dr. Velikovszky László
címzetes egyetemi tanár

 

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

Szakképzettség:
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Szarvas
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 400.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
el: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28)-522-000/1907
E-mail: dombovari.laszlone@szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu, valamint www.rgvi.gtk.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529