Bizalmi vagyonkezelő szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15.

A képzés teljes neve:

Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász (A) Bizalmi vagyonkezelő specialista (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés fő célja a 2014. évi XV. törvény (a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól) alapján a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a vagyonkezelési jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.

Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek a vagyonrendelőkkel és jogosultakkal való együttműködés során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni.

A bizalmi vagyonkezelők képzése mind a Polgári Törvénykönyvben, mind a BVtv.-ben leírtak alapján elérendő célok érdekében kellő mértékben tájékoztatni a leendő szerződő felet, képesek lesznek a bizalmi vagyonkezelési kötelezettségének hatékonyabb teljesítése érdekében a feladatokat kiszervezni, az óvatos hasznosítás figyelembevételével vagyonnövekedést elérni, nyilvántartást vezetni a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról, valamint kellő tájékoztatást nyújtani az ellenőrző hatóságnak.

Információk a képzésről:

Képzés helye: SZIE-GTK Budapesti Képzési Hely, 1135 Budapest, Szent László u. 59-61.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 3 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2020. október
Képzés gyakorisága: félévenként 12 alkalommal, kontakt órás foglalkozás
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 250 000 Ft/félév
Minimális induló létszám:  15 fő
Maximális létszám: 50 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

  1. A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
  2. A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után, az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

(A) szakközgazdász szakon végzettek: Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász

(B) specialista szakon végzettek: Bizalmi vagyonkezelő specialista

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/bizalmi vagyonkezelő szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–Szaktanácsadási Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: bizalmi@gtk.szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: Átutalás

A közlemény rovatba kérjük beírni az alábbiakat:

Szakközgazdász szakra jelentkezők esetében

jelentkező neve

33 O 110633

 

 

Specialista szakra jelentkezők esetében

jelentkező neve

33 O 110632

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Agrobiznisz Intézet
Szaktanácsadási Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 906, +36 28 522 000/2060, E-mail: bizalmi@gtk.szie.hu
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/bizalmi vagyonkezelő szak

Szakvezető: Dr. habil. Kozári József egyetemi docens, tanszékvezető
E-mail: kozari.jozsef@gtk.szie.hu

 

Képzési hely: