Gyorsmenü

Köztársasági ösztöndíj a 2014/2015. tanévre

A Köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) tartalmazza.

  1. Köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.
  2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34 000 Ft havonta.
  3. A 2014/2015. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2014/2015. tanévben folyósítható.
  4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2014/2015. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2014/2015. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
  5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  6. Abban az esetben, ha a köztársasági ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevétele terhére – jogosult ezen hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

A pályázatot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói a Nappali Tanulmányi Titkárságra 2014. július 4. (péntek) 12.00 óráig nyújthatják be. A szükséges dokumentumok lentebb megtalálhatók.

Karunkon a köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott, teljes idejű (nappali) alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók számának 0,8 %-a

Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatokat a minisztérium nem bírálja el.

Gödöllő, 2014. május 19.

Dr. Káposzta József
egyetemi docens, dékán sk

Kategóriák:
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Pályázati eljárási rend57 KB
Office spreadsheet icon Pályázati adatlap32 KB