Kari Diákjóléti Bizottság

A bizottság első fokon dönt a hallgatók részére nyújtandó állami támogatások odaítéléséről, a tandíjmentességről, a támogatásokkal és díjfizetéssel összefüggő előkészítő feladatok végrehajtásáról. Előkészíti a fizetési könnyítésre irányuló hallgatói kérelmeket a rektori döntés meghozatalához.

Bizottsági tagok

Elnök: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna dékánhelyettes

Tagok:

  • Dr. Csegődi Tibor adjunktus
  • Dr. Suhajda Csilla tanársegéd
  • Jánosy Fanny hallgató
  • Klement Kristóf hallgató

Titkár: Éder Zsófia ügyvivő szakértő