Kari Hallgatói Felülbírálati Bizottság

A bizottság feladata az SZMR 17. § (7) bekezdésben adott felhatalmazás alapján a dékánhelyettesek és a kari szintű bizottságok hallgatói ügyekben hozott döntéseivel szembeni jogorvoslat vonatkozásában eljáró testület. A Bizottság összetételét az SZMR 17. - 18. §-ai rögzítik.

Bizottsági tagok

Elnök: Dr. Pataki László

Tagok:

  • Dr. Bárczi Judit egyetemi docens
  • Dr. Kovács László adjunktus
  • Pribeli Rea hallgató
  • Mihályi Fruzsina hallgató
  • Székely Hunor hallgató