Gyorsmenü

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2019/2020. tanévre

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - a demonstrátorok foglalkoztatásáról szóló 2/2014. Dékáni Utasításban foglaltak alapján - pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/2020 tanévre.

I.    A pályázat feltételei

Demonstrátori pályázatot adhat be:
•    az alapszakos hallgató, aki alapszakon két lezárt félévvel és (akkreditált tárgyakkal együtt, de szakmai gyakorlat nélkül) legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik vagy mesterképzéses hallgató,
•    a pályázó tanulmányi ösztöndíj átlaga az utolsó két aktív félévben legalább 4,00,
•    magatartása, közösségi munkája példás,
•    nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt és
•    egy éven át tudja vállalni demonstrátori megbízását, azaz nem tartózkodik külföldön, aktív fél évvel regisztrál az őszi és tavaszi félévben is, és nem nyújt be kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet.

II. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
•    az oktatási szervezeti egység megnevezését, ahol demonstrátorként szeretne közreműködni;
•    szakmai önéletrajzot, amely kitér a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység),
•    szakmai elképzeléseit, és
•    a tanulmányi eredményeket a pályázat benyújtása napjáig, az összes eddigi félév felvett és teljesített tárgyait, azok eredményeit és a féléves átlagot félévente (kreditigazolás);
•    a foglalkoztató tanszék/kutatócsoport vezetőjének ajánlását.
  
III. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a dékán címére, a Dékáni Titkárságra kell benyújtani elektronikusan és egy nyomtatott és aláírt példányban legkésőbb 2019. október 11. péntek 12:00 óráig. A demonstrátori pályázatokról az illetékes intézeti tanácsok rangsorolással döntenek legkésőbb 2019. október 15-ig.

IV. Demonstrátori ösztöndíj

 2019/20120. tanévre a Kar dékánja oktatási szervezeti egységenként (intézet) a legkiválóbb pályázók részére 20.000 Ft/hó összegű ösztöndíjat biztosít. A demonstrátor konkrét feladatait és az alkalmazás feltételeit az oktatási szervezeti egység határozza meg. Az érdeklődők előzetesen az intézet vezetőjénél informálódhatnak.
A demonstrátort a dékán bízza meg. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. A demonstrátori pályázatra és a demonstrátorok foglalkoztatására vonatkozó részletes szabályokat a dékáni utasítás tartalmazza.