Gyorsmenü

Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016

“Contemporary Issues of Enterprise Management in Poland and Hungary” címmel került megrendezésre 2016. június 16-án a Gödöllői Campuson a SZIE GTK és a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, valamint a Czestochowa University of Technology menedzsment kara és annak doktori iskolája által közösen szervezett lengyel-magyar tudományos szimpózium. A szimpózium jó lehetőséget nyújtott a két kar menedzsment kutatói műhelyeiben folyó kutatások legfrissebb eredményeinek bemutatására és megvitatására.

A szimpóziumot a fő operatív szervező, a Vállalatgazdasági és Menedzsment Tanszék vezetője, Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár nyitotta meg, majd Dr. Káposzta József dékán intézett üdvözlő szavakat a résztvevőkhöz. Beszédében kihangsúlyozta, hogy kutatási, tudományszervezési és oktatási szempontokból egyaránt fontos a két kar együttműködése, amelynek eddigi eredményei is kiemelkedőek: 8 nemzetközi konferencia együttes szervezése, számos közösen készített és kiadott könyv, közös kutatási programok, melyekből nagyszámú tudományos folyóirat- és konferenciapublikáció született. „Az ilyen tartós és aktív kétoldalú kapcsolatok mindkét fél számára jelentősen hozzájárulnak - kutatási és oktatási területeken egyaránt - a szervezetek fenntartható minőségi fejlődéséhez és jó alapot teremtenek a széleskörű nemzetközi projektek indításához” - fejezte be a SZIE GTK részéről a köszöntőjét Dékán úr.

A lengyel résztvevők és szervezők nevében Prof. Dr. Maria Nowicka-Skowron, a Czestochowa University of Technology rektora üdvözölte a szimpózium résztvevőit, majd Dr. Dunay Anna, egyetemi docens, a szimpózium tudományos bizottságának elnöke foglalta össze a közös munka eredményeit, felidézve az elmúlt hosszú évek során együtt szervezett konferenciákat, oktatói mobilitási eredményeket, a kiadott könyveket, monográfiákat.

A megnyitót követően a szimpózium angol nyelvű előadásaira és azok vitájára került sor, 6 lengyel és 7 magyar előadás keretében ismertették a szerzők és előadók a tudományos munkáik eredményeit. A bemutatott kutatási eredmények témakörei többek között a vállalkozások menedzselésének kérdéseivel, a vállalati stratégia kialakítása során a környezeti szempontok figyelembevételével, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vállalati és képzési dilemmáival, a vállalati felelősségvállalás szerepével, valamint különböző iparágak döntési folyamatainak sajátos problémáival foglalkoztak.

A szimpózium zárásaként Dr. Illés Bálint Csaba összefoglalta a nap legfontosabb eredményeit. Kihangsúlyozta, hogy az ilyen típusú rendezvények erősítik a közös kutatások továbbvitelét és új kutatási programok indítását tudják generálni.  A szimpózium során sikeres megbeszélések folytak a doktori iskola vezetése és a lengyel fél között, amely további együttműködések sorát nyithatja meg. Mind a lengyel, mind a magyar fél számára fontos cél az oktatás nemzetköziesítése, melynek megvalósításához az eddigi oktatói mobilitást tovább kell erősíteni, illetve közös doktori témameghirdetéseket és témavezetést kezdeményeznek

Résztvevők - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Megnyitó - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Megnyitó - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Megnyitó - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Megnyitó - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Szekcióülés - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Szekcióülés - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Szekcióülés - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Szekcióülés - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
A szimpózium tárása - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016
Vacsora - Polish-Hungarian Scientific Symposium 2016