Gyorsmenü

Publikációs Nívódíj Szakkönyv kategóriában

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Gazdálkodástudományi Bizottsága a 2019. áprilisi ülésén az 2018. évi Publikációs Nívódíjat Szakkönyv kategóriában a Poór József (SZIE GTK), Karoliny Mártonné (PTE), Kovács Ildikó Éva (SZIE GTK) és Illés Bálint Csaba (SZIE GTK) által szerkesztett „A HR gyakorlata: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában” című könyv szerkesztőinek ítélte oda.

A könyv elkészítésében további szerzőtársak voltak: Vinogradov Szergej, Gábrielné Tőzsér Györgyi, Tóth Kata és Csapó Ildikó (SZIE GTK), Sipos Norbert, Balogh Gábor, Nemeskéri Zsolt és Borgulya Istvánné (PTE), valamint Szeiner Zsuzsanna (SJE).

A könyv a hazai vállalatok és intézmények HR gyakorlatát, az emberi erőforrások menedzselése során alkalmazott megoldásokat a közép-kelet-európai régióval és a globális trendekkel való összehasonlításban mutatja be, az – immár 30 éves múltra visszatekintő – nemzetközi Cranet HR kutatási hálózat felméréseinek adatbázisait felhasználva. 

A könyv a felmérések eredményeit releváns külföldi és hazai szakirodalomban megjelent vizsgálatok megállapításaival is egybeveti, komplex képet adva a napjainkban folyó HR gyakorlatok alakulásáról mind a világ, mind a Kelet-Közép Európai régió és hazánk szervezeteiben. A könyvben bemutatott eredmények sok segítséget nyújthatnak a hazai HR szakma képviselőinek is a saját szervezetük HR gyakorlatának fejlesztéséhez.