Gyorsmenü

SZIE GTK TDK Felhívás 2016

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2016/2017. tanév őszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

 

 

Fontos határidők:

  • Jelentkezés és összefoglaló leadása: 2016. szeptember 28. (szerda) 14 óra
  • Pályamunka leadás előbírálatra: 2016. október 14. (péntek) –nem kötelező
  • Pályamunka leadása: 2016. október 26. (szerda) 14 óra
  • Kari TD Konferencia időpontja: 2016. november 23. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:

A GTK TDK-ra jelentkezni 2016. szeptember 28-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontjában (www.gtk.szie.hu/tdk).

Kérjük a formai követelmények megtekintését a honlapon!

A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, az összefoglaló és a fotó (nem kötelező) megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a kinyomtatott, a hallgató és a konzulens oktató által aláírt jelentkezési lap és összefoglaló SZIE GTK RGVI adminisztrációjában történő leadása. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap és összefoglaló postai úton is megküldhető (postacím: SZIE GTK RGVI, Urbánné Malomsoki Mónika 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.), vagy a BKH TO-n is leadható.

A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!

Információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontban (http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201617-tanev/kari-tdk...) megtalálhatóak.

A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-16 "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

 

Gödöllő, 2016. július 01. 

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke

SZIE GTK TDK Felhívás