Gyorsmenü

SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia

2018. november 21-én rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Gödöllőn. 12 szekcióban 80 pályamunka bemutatása történt meg. A Szekció Bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége kimagasló kutató munkával szerepelt a megmérettetésen. 36 pályamunka bemutatását javasolták a szakmai zsűrik a 2019. év tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban.

A rendezvényen szekciónként az első helyezett hallgatók:

Agrárökonómiai és logisztikai szekció
1. helyezett: Balogh Antal SZIE GTK , Ellátásilánc-menedzsment szak Mesterképzés MSc 3. féléves hallgató: A kis- és középvállalkozások logisztikai problémái (Logistics challanges of small and medium sized enterprises)
Témavezető: Dr. Kozma Tímea egyetemi docens SZIE GTK RGVI,
  Dr. Lajos Attila egyetemi docens SZIE GTK ÜTI
 
Alkalmazott pszichológia szekció
1. helyezett: Major Szandra SZIE GTK , Emberi erőforrás tanácsadó szak Mesterképzés MA 4. féléves hallgató: Mobbing, azaz pszichoterror a munkahelyen (Mobbing, psychoterror at the workplace)
Témavezető: Dr. Budavári-Takács Ildikó egyetemi docens SZIE GTK TTI,
  Dr. Bruder Emese adjunktus SZIE GTK KJMI
 
Gazdaságfejlesztés és versenyképesség szekció
1. helyezett: Mezei Martin SZIE GTK , Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak Alapképzés BSc 7. féléves hallgató: Szolnok Megyei Jogú Város területi versenyképességének vizsgálata a jövő generációjának szemszögéből (Survey of the regional competitiveness of Szolnok city from the aspect of the future generation)
Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens SZIE GTK RGVI
 
Marketing szekció
1. helyezett: Csabai Ádám SZIE GTK , Kereskedelem és marketing szak Alapképzés BA 7. féléves hallgató: A sorozatipar marketing szemléletű elemzése a Netflix példáján keresztül (Marketing analysis of the (TV) series industry through the example of Netflix)
Témavezető: Horváth Ádám Benedek tanársegéd SZIE GTK ÜTI
 
Munkaerőpiac szekció
1. helyezett: Rátai-Dobi Réka SZIE GTK , Emberi erőforrás tanácsadó szak Mesterképzés MA 4. féléves hallgató: STEM hiányszakmák az Európai Unióban (Stem job shortages in the EU)
Témavezető: Csehné Dr. habil Papp Imola egyetemi docens SZIE GTK TTI    
 
Pénzügy szekció
1. helyezett: Jakab Tekla SZIE GTK , Pénzügy szak Mesterképzés MSc 4. féléves hallgató: A Magyar Államkincstár és az Önkormányzatok kapcsolatrendszere (The relation between the Hungarian State Treasury and the Local Governments)
Témavezető: Dr. Hegedűs Szilárd adjunktus BGE PSZK,
  Molnár Petronella PhD hallgató SZIE GTK ÜTI
 
Szervezeti működés szekció
1. helyezett: Kovács Kata SZIE GTK , Vezetés és szervezés szak Mesterképzés MSc 3. féléves hallgató: Versenyben a munkavállalókért - Az employer branding hatása a munkavállalók munkahely-választási preferenciáira (Competing for employees - The effect of employer branding on the workplace selection preferences of employees)
Témavezető: Gősi Imréné Dr. egyetemi docens SZIE GTK TTI,
  Dr. Ugrósdy György egyetemi docens SZIE GTK KJMI
 
Társadalmi folyamatok szekció
1. helyezett: Mihályi-Gömöri Júlia SZIE GTK , Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak Alapképzés BSc 0. féléves hallgató: „Mama, kérlek…” A családtámogatási rendszer bemutatása („Mom, please…” Presentation of the family support system)
Témavezető: dr. Kovács László egyetemi adjunktus SZIE GTK KJMI    
 
Település- és térségfejlesztés szekció
1. helyezett: Popovics Nikolett SZIE GTK , Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak Alapképzés BSc 7. féléves hallgató: Hová növekszel dunakeszi?
Dunakeszi szolgáltatásokkal való ellátottságának vizsgálata és jelentőségének mérése a budapesti agglomerációban (Where is Dunakeszi growing? Investigating the availability of Dunakeszi service sector and measuring its significance in the Budapest agglomeration.)
Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK RGVI    
 
Turizmus szekció
1. helyezett: Szabó Gergő SZIE GTK , Turizmus-vendéglátás szak Alapképzés BA 7. féléves hallgató: Hagyomány és megújulás az újpesti vendéglátásban (Tradition and rejuvenation in the catering of Újpest)
Témavezető: Dr. Varga-Nagy Adrienn adjunktus SZIE GTK RGVI    
 
Vállalatgazdaságtani I. szekció
1. helyezett: Pintér Levente Elemér SZIE MKK , Mezőgazdasági mérnök szak Alapképzés BSc 7. féléves hallgató: A precíziós gazdálkodás vállalati bevezetésének lehetőségei a növénytermesztésben (Opportunities of precision agriculture adoption by enterprises in crop production)
Témavezető: Dr. Kovács Attila Zsolt egyetemi adjunktus SZIE GTK ÜTI,
  Dr. Lencsés Enikő adjunktus SZIE GTK ÜTI
 
Vállalatgazdaságtani II. szekció
1. helyezett: Lukács Emese Anna SZIE GTK , Gazdálkodás és menedzsment szak Alapképzés BA 7. féléves hallgató: Irodaház vásárlás gazdaságossági és megtérülési elemzése (Investment analysis of an office building acquisition)
Témavezető: Dr. habil Illés Bálint Csaba egyetemi tanár SZIE GTK ÜTI    

A további eredmények, kiadványok megtalálhatóak a honlapon: https://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201819-tanev/kiadvanyok-eredmenyek

SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia
SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferencia