Gyorsmenü

TDK a Csíkszeredai Képzési Helyen

A SZIE GTK és Tudományos Diákköri Tanácsa 2019. február 1-én rendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtani szekcióját a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Csíkszeredai Képzési Helyén, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány épületében.

A Csíkszeredai Képzési Helyen, a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. szak 2 hallgatója és a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc. szak 2 hallgatója mutatta be kiváló kutató munkájának eredményét. A Szekcióbizottság szerint kiváló minőségű és szakmai tartalmú pályamunkák születtek. A hallgatók színvonalas kivitelű power point bemutatók segítségével prezentálták a kutatási tevékenységüket.

A konferencia Szekció bizottsága:
Elnök:     Dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán SZIE GTK
Tagok:    Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár, SZIE GTK RGVI
              Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda egyetemi docens SZIE GTK
              Ökrös Imre ügyvezető elnök, Ökrös és Társa Kft Békés
Titkár:    Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK

Eredmények:
I. helyezett:
Kocsis György SZIE GTK Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. 2. évfolyam
Pályamunka címe: A csíkszentimrei Büdösfürdő turisztikai fejlesztési lehetőségeinek elemzése
Témavezető: Dr. Péli László egyetemi docens, SZIE GTK

II.    helyezett:
Kovács Janka SZIE GTK Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. 2. évfolyam
Pályamunka címe: A lovasturizmus fejlesztésének és hatásainak vizsgálata Bikfalván egy lovasturisztikai vállalkozás indításának tervén keresztül
Témavezető: Dr. habil. Ritter Krisztián egyetemi docens, SZIE GTK

Szakmai előadás:
Lőrinc Balázs – Mezei Martin SZIE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan MSc 1. évf. hallgatók
Pályamunka címe: Helyi identitás vizsgálat Csíkszeredában