Csíkszeredai KTDK

FELHÍVÁS
A SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára
A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2017/2018. tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáját a Csíkszeredai Képzési Helyen.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a Csíkszeredai Képzési Helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos határidők:
Jelentkezés és összefoglaló leadása:      2017. december 15. (péntek) 14 óra
Pályamunka leadása:                             2018. január 17. (szerda) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:              2018. február 2. (péntek) 8 óra

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Nagyszámú jelentkezés esetén a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2017. december 15-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör aktuális tanévi menüpontjában.
Kérjük a formai követelmények megtekintését a honlapon!
A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, az összefoglaló és a fotó (nem kötelező) megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető e-mail-je a tdk@gtk.szie.hu címre, melyben leírja, hogy a hallgató jelentkezését támogatja, a rezümét látta és megfelelőnek tartja.
A pályamunkát legkésőbb 2018. január 17-ig kell elektronikusan, pdf és doc formátumban megküldeni a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a témavezető hivatalos, név@gtk.szie.hu címére. A pályamunkát az intézmény nyomtatja és kötteti.
A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!
A konferencia 2017. február elején kerül megrendezésre Csíkszeredában. A pontos időpontjáról a jelentkezőket a nevezési határidőt követően tájékoztatjuk!
További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok lentebb letölthető formában megtalálhatóak.
A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-17-0036 "SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gödöllő, 2017. szeptember 20.             Urbánné Malomsoki Mónika, GTK TDT elnöke