Gödöllő és BKH KTDK

FELHÍVÁS a SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2017/2018. tanév őszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését a gödöllői és a budapesti képzési helyről, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.

Fontos határidők:
Jelentkezés és összefoglaló leadása:     2017. október 4. (szerda) 14 óra
Pályamunka leadása:                            2017. október 31. (kedd) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:             2017. november 22. (szerda)

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2017. október 4-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló (resume) és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a csatolmányok között.
A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, az összefoglaló (resume) és a fotó (nem kötelező) megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, VALAMINT a kinyomtatott, a hallgató és a konzulens oktató által aláírt jelentkezési lap és összefoglaló leadása.

Leadási lehetőségek:

  • a SZIE GTK RGVI adminisztrációja (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.),
  • a SZIE GTK Budapesti Képzési Hely Tanulmányi Hivatala (1131 Budapest, Szent László út 59-61.)
  • postai úton megküldhető, postacím: SZIE GTK RGVI, Urbánné Malomsoki Mónika 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1 (postabélyegző dátuma: legkésőbb 2017. 10. 04.)

A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!

További információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

A konferencia szervezését az NTP-HHTDK-17-0036 "SZIEGTK Tudományos Diákköri programjainak támogatása a 2017/18. tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

További támogatóink:

Gödöllő, 2017. augusztus 22.

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke